Arrangementer

Kommende datoer for Bo Young arrangement:

 

Søndag d. 2/6 kl. 15.30 

Vinderslev Forsamlingshus | CVR: 38 95 66 47 | Vinderslevvej 30, 8620 Kjellerup  | Tlf.: 86 88 80 80 | vinderslevforsamlingshus@gmail.com